Duurzaamheid binnen Woonbedrijf

Door

Frank

Datum

10 oktober 2012

Tags

Woonbedrijf werkt hard aan een groot aantal projecten in het kader van Duurzaamheid. Zo gaan we de komende jaren fors (onrendabel) investeren in woningen met een energielabel lager dan klasse E. Daarnaast starten we in Gestel een proef met collectieve energieopwekking.

Maar duurzaamheid gaat verder dan energiebesparing en opwekking in ons bestaande bezit. Bij sloop en nieuwbouw willen we actief gaan kijken naar het opnieuw gebruiken van materialen. En het zou mooi zijn als onze bouwservice de meest duurzaam mogelijke materialen zou gebruiken bij het onderhoud.

Als raamwerk voor ons duurzaamheidsbeleid gebruiken we de methode van The Natural Step. Een leuk filmpje vind je hier. Daarin maken we telkens de afweging aan de hand van een aantal principes; beperken van gebruik van vreemde stoffen (bv plastic), het beperken van het naar boven halen van stoffen uit de aardkorst (bv olie, ertsen), het voorkomen van afval (bv cradle 2 cradle). Het vierde principe is echter de spannendste: Het tegemoet komen aan de behoefte van mensen. Dat is een heel sociaal principe dat aangeeft dat mensen pas oog krijgen voor duurzaamheid als er aan basisvoorwaarden wordt voldaan, denk aan de pyramide van Maslov.

Aanstaande vrijdag starten we met het benoemen van onze ambities en strategie voor de toekomst. Dat gaan we komend jaar verder uitwerken en daar hoop ik mijn bijdrage aan te mogen leveren. Maar vooral hoop ik dat we als Woonbedrijf dat vierde principe daarbij voorop kunnen zetten! Onze klantgestuurdheid is daarin een groot goed wat mij betreft. Als Woonbedrijf de Buurtste moeten we dat kunnen!

Lees hier alles over duurzaamheid bij Woonbedrijf.