Duurzame gebiedsontwikkeling – drie aspecten

Door

Frank

Datum

7 augustus 2012

Tags

De zomervakantie zit er weer op en dat betekent dat we weer op stoom komen. De afdeling begint zich weer te vullen en als coördinator betekent dat dat er weer dingen gaan gebeuren. Maar hoe bepalen we wat we gaan doen?

Woonbedrijf heeft investeringsruimte die we willen inzetten voor goed wonen in de stad. Dat kan gaan over fysieke kwaliteit of duurzaamheid, twee zaken die voor de stad én voor onze huurders blijvend van belang zijn. We hebben geïnventariseerd waar zich de sleetse plekken in de stad bevinden en wat onze betrokkenheid daarbij is of zou kunnen zijn. Aan de andere kant zijn we bezig met het opzetten van een duurzaamheidsstrategie, gericht op renovatie en energie. Dat zijn allemaal nogal abstracte zaken; het neigt nog erg naar top down.

Gebiedsontwikkeling komt volgens Woonbedrijf echter van onderop. Onze klanten bepalen waar we in investeren. Voor hen. Dat zijn onze toekomstige klanten maar ook onze bestaande klanten. We willen onze klanten een zo breed mogelijke keuze bieden. Daarvoor gaan we het gesprek aan met bewoners. Aan de Sonseweg bleek dat niet de woningen prioriteit hadden bij de bewoners maar de publieke ruimte. We bieden daar nu op individueel niveau maatwerk oplossingen aan voor de woningen (zoals het vervangen van kozijnen) maar gaan samen met partners zoeken naar een optimalisatie van de publieke ruimte. Dit voorjaar is dit onderzocht, nu gaan we kijken hoe we deze plannen concreet kunnen uitwerken. Een klantgedreven project waar ik erg trots op ben!

Duurzame gebiedsontwikkeling is in mijn ogen een samenspel van drie aspecten; toekomstwaarde (zinvolle investering, energiebesparing), fysieke waarde (ruimtelijke kwaliteit) en gebruikswaarde (klantvraag, sociale vraag). Vitruvius wist het al… schoonheid, functionaliteit, stevigheid.