Echt luisteren

Secretaris Wilbert van Bakel
Door

Wilbert

Datum

23 augustus 2018

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”, is een bekende uitspraak van de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans. Dit vraagt om een duidelijke strategie voor de toekomst met voldoende flexibiliteit om op al die veranderingen te kunnen reageren. Een mooie uitdaging voor de komende maanden waarin we de koers van Woonbedrijf tegen het licht houden en de bakens voor de komende jaren gaan uitzetten.

Een strategie voor een woningcorporatie verzin je niet op een achternamiddag op kantoor. Dit vraagt veel gesprekken met huurders, collega’s en samenwerkingspartners. Door onbevooroordeeld te luisteren, vragen te stellen en écht nieuwsgierig te zijn naar de ideeën van de ander, krijg je inzichten en ideeën voor het vernieuwen van de koers.

Onlangs zijn we met het management een dag op pad geweest in de Generalenbuurt in Eindhoven. We hebben die dag ruim 50 gesprekken gevoerd met de bewoners in die buurt over het wonen in de Generalenbuurt en wat er beter kan. Die gesprekken vormen de basis voor de oplossingen die we samen met de buurtbewoners en samenwerkingspartners gaan bedenken om de Generalenbuurt te verduurzamen. Deze aanpak, ook wel ‘design thinking’ genoemd, levert daarnaast de nodige inspiratie voor het vernieuwen van de koers.

In de komende periode gaan we ook met alle medewerkers het gesprek aan. Dit doen we via een online dialoog waarin de medewerkers ideeën voor de koers kunnen aandragen. Daarnaast gaan we het digitale klantenpanel inzetten om vragen te stellen aan onze huurders en onze eerste ideeën te toetsen. En hebben we veelvuldig overleg met de huurdersvertegenwoordiging.

Zoals je ziet is het vernieuwen van het koersplan meer dan het schrijven van een paar A4-tjes. De gesprekken die we hiervoor voeren zijn waardevol. En eigenlijk zijn we hiermee al gestart met de nieuwe koers. Waarbij écht luisteren naar wat mensen belangrijk vinden het startpunt is.

Secretaris Wilbert van Bakel

Over Wilbert

Maatschappelijk betrokken, werken vanuit een brede visie aan de vraagstukken van vandaag, met een passie voor wonen, wielerliefhebber en voetbalcoach, motto: Eindhoven de gekste (en de mooiste, de leukste, de beste.....)