Lokale Kr8

Door

Frank

Datum

15 maart 2013

Tags

De rol van de overheid, politie, het welzijnswerk en de corporaties verandert. Onmiskenbaar. Voor al deze partijen is het zoeken naar nieuwe rollen. Zonder elkaar kunnen we het niet meer. Maar het gaat veel verder. We hebben bewoners nodig en moeten aansluiten bij de agenda van bewoners. Onze rol wordt faciliterend.

Dat is een zoektocht, voor ons allemaal. Wat werkt en wat niet, hoe sluit je aan bij de kracht van de eigen buurt zonder te vervallen in nieuwe instituties. We zitten in een netwerksamenleving waarin verbanden ook steeds meer los-vast worden. Commissies, wijkraden… ik vraag me af of daar de toekomst te vinden is. De kracht zit hem in een groep mensen die zich willen inzetten voor hun leefomgeving. Lokaal. Incidenteel. Voor datgene wat ze belangrijk vinden en wat de buurt (ook op de langere termijn) vooruit helpt. Geen buurtbarbeque maar duurzame initiatieven.

Woensel Noord kent veel van dit soort initiatieven op dit moment. En daar is Woonbedrijf trots op! Op 3 april presenteren twee van deze initiatieven zichzelf: Zorgzame buurt Eindhoven en Sociëteit Andromeda. Twee prachtige projecten van bewoners voor bewoners.

Vanuit Woonbedrijf presenteren we samen met Polyground het project Werken aan Woondiensten, over hoe we in Eckart en Vaartbroek op zoek gaan naar de kracht van mensen en hen faciliteren. En wat de eerste resultaten zijn van deze zoektocht… Want het gaat uiteindelijk om laten gebeuren en doen. Loslaten. Een nieuwe rol voor professionals. Dichtbij op afstand.

Voor wie meer wil weten: http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/bewonersparticipatie-en-zelfbeheer/Congres-Lokale-kracht-over-burgerinitiatieven.xml