Nieuw motto: de sociale uitdaging!

Door

Frank

Datum

10 juni 2012

Tags

Ik ben bouwkundige en werk bij een sociale huisvester. Niet bij de afdeling Vastgoed maar als coördinator Gebiedsontwikkeling bij de afdeling Wonen. Middenin onze kernbusiness dus: verhuren van wonen en, samen met partners, zorgen voor leefbaarheid in buurten waar we (veel) bezit hebben. De combinatie van fysiek, sociaal en economisch staat voor mij daarbij continue centraal.

Mijn motto is al jaren: Fysiek volgt Sociaal en Economisch. Daarmee bedoel ik dat de fysieke (stedelijke) ontwikkeling de locale sociale en economische ontwikkeling moet faciliteren of ondersteunen. Hierover kreeg ik afgelopen week, notabene op de Provada, een discussie met mijn leidinggevende (@joycehijdra) en een journalist van het NRC. Joyce had over mijn motto nagedacht en tot de slotsom gekomen dat fysiek het sociale bevestigd. Daar bleef het gesprek op de een of andere manier hangen, maar het triggerde me wel. Eigenlijk ging dat niet ver genoeg.

Een buurt transformeert. Voortdurend. Dat hangt in de eerste plaats samen met de bestaande bewoners (micro) en in de tweede plaats met de plek in de stad (meso). Hoe het met de bestaande bewoners gaat wordt weer sterk beinvloed door macro ontwikkelingen op sociaal-economisch en economisch gebied.

Wat is nu de rol van de stedenbouwkundige of de architect? Wat doet een goed ontwerper? Die vertaalt het tijdsbeeld van een buurt of locatie naar een toekomstbeeld. De daarvoor benodigde ingreep of ingrepen geven sturing aan de gewenste ontwikkeling. En sturing geven gaat verder dan bevestigen. Sturing geven betekent uitdagen! En dat is wat er gebeurt.

De sociale en economische ontwikkeling vormt in mijn ogen het kader. Het gezamenlijke beeld van de bewoners en professionals is het doel. Dan komt het iteratieve ontwerpproces waarbij dit fysiek vertaald wordt. Dat eindigt met een fysiek ontwerp wat sturing geeft aan de gewenste ontwikkeling. Sterker nog, een goed ontwerp daagt de (gewenste) ontwikkeling uit. Het prikkelt bewoners én professionals. Tot samenwonen, samenleven, tot wellicht ontspanning, ontplooiing en ontmoeting, misschien tot ondernemerschap. Welke uitdaging is niet zo belangrijk. Het is de uitdaging om je droom na te streven en mooiere dromen dan dat bestaan er niet.