Privacy en cookies

Jouw gegevens en privacy zijn veilig bij ons. Daar zorgen we goed voor. We gebruiken je gegevens alleen voor de zaken waar jij toestemming voor geeft. Dus voor het versturen van een alert of voor het behandelen van je sollicitatie. Je gegevens gaan niet naar andere organisaties.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

We vinden het belangrijk om je privacy goed te beschermen. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hierin staan de regels waar we ons aan moeten houden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

1. Je persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. Als we je gegevens zo verwerken dat je anoniem blijft, gaat het officieel niet meer om persoonsgegevens.

We gebruiken je persoonsgegevens voor 2 doelen:

  1. Vacature alerts. We vragen hiervoor je e-mailadres en je kunt aangeven in welk type functie je interesse hebt.
  2. Sollicitaties. Als je solliciteert op een leuke functie bij ons vragen we om je naam- en contactgegevens, je geboortedatum, je geslacht en je opleidingsniveau. Ook vragen we om je cv en een motivatiebrief. Jij bepaalt natuurlijk zelf wat je hierin zet. De gegevens die we vragen, hebben we nodig om te beoordelen of jij en de functie bij elkaar passen en om contact met je op te nemen over je sollicitatie. Alleen onze HRM-collega’s zien je gegevens en eventueel de leidinggevende, de managementassistente en de collega’s die bij het sollicitatie aanwezig zijn.

2. Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens

De gegevens die je met ons deelt via deze website, deel je vrijwillig met ons. We verwerken je gegevens dus op basis van toestemming.

Toestemming vacature alerts

Je krijgt alleen vacature alerts in je mailbox als je je hier zelf voor inschrijft. We gebruiken je e-mailadres dan alleen voor de vacature alerts. In elke alert staat een linkje waarmee je je weer uit kunt schrijven.

Toestemming sollicitatiegegevens

Ook de informatie die je ons stuurt als je solliciteert, verwerken we op basis van toestemming. Die geef je als je je gegevens naar ons toestuurt. En we gebruiken ze alleen om je sollicitatie op deze specifieke baan te beoordelen.

Wettelijke verplichting gegevens

Pas als je bij ons komt werken en we een contract met je tekenen, hebben we meer gegevens van je nodig. Hier gelden wettelijke regels voor. Ook hier geldt: we vragen niet meer dan echt nodig is en/ of wettelijk vereist. Onze HRM-adviseurs kunnen je hier meer over vertellen als we een contract met je tekenen.

3. Delen van gegevens met andere partijen

We gebruiken voor deze website een aantal softwareprogramma’s en ook voor de sollicitatieprocedure gebruiken we soms software. Bijvoorbeeld voor een assessment of vragenlijsten zoals PAPI of Profile Dynamics.

Met de leveranciers van deze programma’s sluiten we een verwerkersovereenkomst, waarin we afspraken maken over het beschermen van je gegevens. Verder delen we je gegevens niet met andere partijen.

4. Beveiliging van je gegevens

We beveiligen je gegevens goed. Hiervoor kiezen we een beveiligingsniveau dat past bij de technische ontwikkelingen en de kosten. Zo voorkomen we zo goed mogelijk dat de verkeerde mensen bij je gegevens kunnen.

5. Bewaartermijn van je gegevens

Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de alerts. Je gegevens verdwijnen dan automatisch uit onze administratie.

De gegevens van je sollicitatie bewaren we 4 weken nadat de selectie is afgerond. Na de 4 weken bewaren we alleen anonieme gegevens. Als je wilt dat we je gegevens eerder verwijderen, kun je ons vragen je gegevens te verwijderen.

6. Je rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Naast je recht op goede bescherming van je gegevens, heb je deze rechten:

  • Recht van inzage: je mag de persoonsgegevens inzien die wij van je verwerken.
  • Recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet kloppen, mag je deze aan laten passen.
  • Recht van verwijdering: als wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, mag je ons vragen deze te verwijderen.
  • Recht op beperking: in de periode dat wij je verzoek rond een van bovenstaande rechten verwerken, heb je het recht om beperking van het verwerken van gegevens aan te vragen.
  • Recht van dataportabiliteit: je mag ons vragen alle gegevens die wij van je hebben, over te dragen aan een andere organisatie.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens als wij deze verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Vraag of klacht over uw privacy

Als je een vraag hebt over je privacy of een van je rechten, kun je ons een e-mail sturen via info@woonbedrijf.com. Dan helpen we je zo goed mogelijk verder. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Cookies

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw gegevens. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de websites van deze organisaties.

Cookies weigeren en verwijderen

Deze website werkt het best als je de cookies accepteert, maar je kunt ze weigeren en verwijderen.

Hier lees je hoe je dat doet:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Naast het weigeren van cookies kun je ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren. Hiermee voorkom je dat Google Analytics informatie over je websitebezoeken verzamelt.

Installeer Google Analytics Opt-Out Add-On.

8. Contact met Woonbedrijf

Neem gerust contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten heeft. Dat kan via info@woonbedrijf.com of 040-2 43 43 43.

Disclaimer

Aan de informatie en gegevens op deze website kun je geen rechten ontlenen.

FOTOCREDITS VOOR FOTOGRAFIE ‘DE WAL’
Fotografie: Rene van der Hulst i.s.m.Studio Boot,
Projectinformatie Wal 2
Interieurontwerp: Van Eijk & Van der Lubbe
Grafisch ontwerp: Studio Boot voor Woonbedrijf, Eindhoven

Versie 1.0 / 1 mei 2018
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.