Restwarmte?

Medewerker Woonbedrijf Rob Simons
Door

Rob

Datum

21 juli 2017

Restwarmte uit het produceren van fossiele brandstoffen?

Onlangs presenteerde de VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) samen met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam de resultaten van een onderzoek naar restwarmte. Uit de studie blijkt dat raffinaderijen in ons land potentieel tussen de 8,5 en 17,5 Petajoule per jaar aan overtollige warmte kunnen leveren voor gebruik in huishoudens, glastuinbouw, kantoren en bedrijven. Hierdoor kan de uitstoot van CO₂ via warmtekrachtcentrales en CV ketels aanzienlijk worden teruggedrongen, in lijn met de ingezette overheidsagenda naar een CO₂-arm energiesysteem in 2050. Men noemt deze restwarmte circulaire warmte. De Warmtealliantie Zuid-Holland (bestaande uit Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) zet zich in voor benutting van deze warmte in een warmtenet.

Nu haak ik af. Circulaire warmte? Met het produceren van fossiele brandstoffen besparen we CO2 uitstoot? Dit klinkt paradoxaal.
Dit kan alleen maar als je aan de restwarmte van de brandstofproductie (raffinage) geen CO2 belasting toerekent en ook niet kijkt naar het verbranden van dit eindproduct in auto’s, vliegtuigen etc.
Als transitieproces kan het wel werken, maar alleen als we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en produceren. Dit betekent dat het warmtenet van “de Warmtealliantie ZH” tegen die tijd dan een nieuwe, hernieuwbare warmtebron moet hebben gevonden.
Ik ben benieuwd hoe we warmtenetten in Eindhoven duurzaam kunnen ontwikkelen en gebruiken.
Na de zomer ga ik daar namens de afdeling Portfolio naar op zoek.

Medewerker Woonbedrijf Rob Simons

Over Rob

Sinds 2017 als senior adviseur Vastgoed werkzaam op de afdeling Portfolio. Hier zet ik mijn kennis en ervaring in als adviseur met affiniteit op duurzaamheid. Ik werk al 25 jaar in verschillende functies en met veel plezier bij Woonbedrijf. Senior planontwikkelaar, hoofd Vastgoed (team renovatie hoogbouw en team planmatig onderhoud) en vastgoedontwikkelaar. Functies die direct te maken hebben met het vastgoed van Woonbedrijf maar steeds acterend vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Integer, breed georiënteerd, gemotiveerd, opgewekt en een echte “teamspeler”. Actieve tennisser en skiliefhebber.