Smartcity Eckart

Door

Frank

Datum

30 januari 2014

Tags

Eindhoven was in 2012 al de Slimste Regio ter wereld. Hartstikke mooi natuurlijk! Maar hoe vertaal je dat naar het goed wonen in de stad. Wat betekent dat voor onze klant en inwoner van Eindhoven? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Eindhoven en Woonbedrijf hebben een ontwerpend onderzoek gedaan naar de Smartcity Eckart. Centrale vraag: hoe kan technologie ons helpen met de vraagstukken uit de buurt? Het verbinden van bottum up en top down dus!

Eckart ligt in Woensel Noord, aan het Dommeldal. De Boemerangvijver, een doodlopende arm van de Dommel, ligt centraal in de buurt maart keert zich er volledig vanaf. We zien hier, heel kleinschalig en nauwelijks zichtbaar in statistieken, steeds meer senioren. Vanuit eengezinswoningen verhuist men naar de appartementen rondom Andromedaplaats en Plutostraat. Ze ontmoeten elkaar onder andere in sociëteit Andromeda, die ze volledig voor eigen rekening en risico draaien. Daarvoor ontwikkelen ze nieuwe verdienmodellen, onder meer op het gebied van zorg: buurtbedrijf Andromeda.

Hoe kun je dit nog verder versnellen: maatwerk leveren, dingen mogelijk maken. Daarover ging het onderzoek. Naast professionals ook een nadrukkelijke rol voor bewoners. Feitelijk werd er éérst in kaart gebracht wat er was, een snelle inventarisatie. Daarna werd gekeken wat er nog ontbrak, waar de behoefte lag; Niet door professionals maar juist in gesprek met de klant. Daarop werd expertise en energie bij elkaar gebracht, zowel van buiten de buurt als binnen de buurt: de kenner van zonnepanelen die in Eckart woont, een winkelier, het Leefbaarheidsteam, bewoners, corporatie, gemeente. Daarop werd op hoofdlijnen een viertal businesscases gebouwd:
– Rondje Eckart, een wandelroute rond de Boemerangvijver;
– Winkelcentrum als zonnecollector voor de wijk;
– Een zomerkiosk als ontmoetingspunt (geexploiteerd door bewoners);
– Galerijontsluiting voor portiekflats (met lifttoevoeging).
Vier prachtige cases waar we graag verder over nadenken. Met veel enthousiasme onder professionals én bewoners. En dat vooral over het proces om tot deze ideeën te komen. Niet allemaal 1, 2, 3 realiseerbaar maar wél van wezenlijk belang. En belangrijk genoeg om te onderzoeken. En met genoeg drive om elkaar daarin scherp te houden en erbij te blijven betrekken.

Het lijkt zo eenvoudig, zo’n gesprek en gezamenlijk onderzoek. Samen nieuwsgierig zijn. Het vraagt echter een aantal dingen:
– kennis van de buurt, een netwerk, talenten in het visier;
– een open houding op basis van gelijkwaardigheid;
– aangeven wat wél en wat niet kan.

Aan vervolg wordt gewerkt. En niet alleen door ons!