Business controller

Wie zijn wij?

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl is de grootste woningcorporatie in Zuid-Nederland. Wij stellen onze bewoners centraal en zijn voornamelijk actief in buurten in Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Helmond. Iedere dag zijn onze collega’s bezig met het fijn en ongestoord wonen van onze bewoners, zonder iemand uit te sluiten. Dit doen we door zorg te dragen voor ruim 33.000 goede, betaalbare en duurzame huurwoningen. Bestuurder, directeuren, managers en teamleiders vormen het leidinggevend kader binnen Woonbedrijf. Bestuur en directie zijn eindverantwoordelijk voor de strategische koers.
 
Financiën & Controlling (F&C) stelt de kaders en monitort de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De risico’s worden beheert en de afdeling functioneert als regisseur van de tweede ‘line of defence’. De verschillende controlfuncties zijn gericht op het kunnen beoordelen van de realisatie van voorgenomen resultaten, zowel qua bedrijfsvoering als financieel en het signaleren van (dreigende) afwijkingen, zodat tijdig inzicht ontstaat in de noodzaak van bijsturing. De afdeling heeft daarmee een systeemverantwoordelijkheid op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Binnen de afdeling werken ongeveer 10 medewerkers.
 
Voor de functie van business controller zoeken wij een collega die in staat is om een spilfunctie te vervullen bij de beheersing van de bedrijfsprocessen, je levert stuurinformatie en levert bijdragen aan de verhoging van de effectiviteit en efficiency van de werking van de organisatie.
 

Welkom

poppetje

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als businesscontroller bij de grootste woningcorporatie in Zuid-Nederland? Reageer dan snel.

Waar houd jij je mee bezig?

In de rol van business controller ligt de nadruk op het leveren van inhoudelijke bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld:

 • bedrijfseconomische analyses voor bedrijfsplannen en investeringsvoorstellen;
 • vastgestelde “businessplannen” worden in samenwerking met de financial controller vertaald naar een begroting en budgetten die als leidraad dienen voor het monitoren, toetsen van de performance van Woonbedrijf en gelden als basis voor financierings- en investeringsvraagstukken: een en ander conform de vastgestelde methodiek, (financiële) grondslagen en uitgangspunten;
 • managementinformatie, inclusief analyses gericht op het geven van inzicht in de oorzaak van afwijkingen ten opzichte van operationele en financiële kpi’s;
 • adviseren over te nemen maatregelen voor bijsturing van de operationele en financiële bedrijfsvoering;
 • adviseren over het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de bestaande bedrijfsvoering.
 • ook adviseren over innovatie van de bedrijfsvoering in aansluiting op externe ontwikkelingen;

 
Je vervult de rol van businesspartner en levert kritisch tegenspel richting directie en management door het nadrukkelijk uitoefenen van invloed op het onderbouwen van bedrijfsplannen, investeringen, aanpassing van de bedrijfsvoering, ook vanuit het oogpunt van risicomanagement en compliance.

 

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een afgeronde HBO opleiding BE/accountancy, aangevuld met op de functie afgestemde opleidingen c.q. cursussen is een pré. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met kennis van en inzicht in (externe) factoren die van invloed zijn op het verbeteren van de performance, risicomanagement, compliance e.d. Bij voorkeur heb je ervaring binnen de woningcorporaties. Je hebt ruime ervaring op tactisch en strategisch niveau als business controller. Je beschikt over een relevant netwerk of weet dit te organiseren.
Je bent in staat om onafhankelijk te adviseren; gevraagd en ongevraagd. Je treedt op als een doelgerichte en kritische controller, die oog heeft voor een effectieve communicatie en grondig te werk gaat. De veelheid aan regels waar de organisatie als woningcorporatie mee moet werken zijn als vanzelfsprekend. Integriteit, zorgvuldigheid in handelen en transparantie zijn kernwoorden in persoonlijkheid en functioneren.
Jij bent consistent en consequent in wat je zegt en wat je doet en wilt vanuit eigenaarschap continu leren en verbeteren. Je weet dat er belangen spelen en verliest deze niet uit het oog, als er spanningen zijn erken je deze en maak je deze bespreekbaar. Je bent een verbinder en gelooft dat je samen meer bereikt dan alleen en weet vanuit focus de (gezamenlijke) doelstellingen te realiseren. 
 
Woonbedrijf kent organisatie breed vier generieke kerncompetenties:

 • Bewonersgericht
 • Eigenaarschap
 • Wendbaarheid
 • Samenwerken

 Functie-specifieke competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Conceptueel denken
 • Anderen beïnvloeden
 • Systematisch denken

Wat bieden wij?

 • Een uitstekend salaris: volgens Cats schaal K
 • Fulltime contract
 • Je krijgt volop aandacht en ruimte voor eigen ontwikkeling

 
 

Ben jij deze Business controller?

Ben je enthousiast geworden? Dat horen wij graag! Solliciteren? De sollicitatieprocedure wordt begeleid door Robert Walters. Neem contact op met Yolanda van de Vijver, consultant bij Robert Walters, te bereiken via 06-18415205 of Yolanda.vandevijver@robertwalters.com

 

Solliciteer nu

Ellen

HR Business Partner