Klantbeheerder bij Vestide

Wie zijn wij?

 
In het district Vestide is er een vacature vrijgekomen voor de functie van klantbeheerder. Het betreft een functie voor 36 uur per week.
 
Vestide
Het district Vestide is gespecialiseerd in huisvesting van studenten en gemeubileerde huisvesting voor internationale studenten en internationale kenniswerkers van instellingen (short-stayers). De complexen van Vestide liggen verspreid over Eindhoven.
 

Welkom

poppetje

Een dynamische klantgestuurde functie, waarin je werkt aan goed wonen voor Nederlandse én internationale studenten en promovendi in Eindhoven.   

Waar houd jij je mee bezig?

Als klantbeheerder opereer je samen met senior klantbeheerder, gebiedsbeheerder, buurtbeheerder en nog één of twee klantbeheerders. In dat team ben je verantwoordelijk voor de verhuur en informatievoorziening aan klanten van gemeubileerde en ongemeubileerde studenteneenheden.
 
Je focus ligt op klanttevredenheid, klanten in één keer helpen en onze klanten daar waar mogelijk invloed geven in/op zijn klantreis.
Daarnaast heb je oog voor de buurt en buurtbewoners waarin onze studentencomplexen liggen t.b.v. een leefbare woonomgeving voor iedereen.
 
Je ontvangt en informeert klanten deskundig en klantgericht over onze woningen, diensten en werkwijzen m.b.t. hun woonwensen, vragen en eventuele klachten.
Je verricht de benodigde handelingen voor het verhuren van onze woonruimten en andere verhuureenheden, met als doel aansluitende verhuur. Je behandelt aanvragen tot  medehuurderschap, inwoning en je handelt huuropzeggingen af.
Je hebt aandacht voor nazorg, ook bij behandeling van onvermijdelijke klachten door klanten, de klachtencommissie, huurcommissie of rechtbank.
 
Tevens draag je zorg voor correcte afrekening servicekosten, voor incasseren van huren en overige vorderingen. Je verwerkt alles administratief correct en tijdig.
Je bent medeverantwoordelijk voor bereikbaarheid van het district, persoonlijk (woonwinkel), telefonisch, via mail en/of andere onlinecommunicatie-middelen.
 
Wanneer nodig raadpleeg je de informatiebronnen die ter beschikking staan om alle handelingen die bij klantbeheer horen te monitoren en zo nodig actie op te definiëren.
 
Natuurlijk zoek je de klanten proactief op met het oog op de klant als consument, in gedrag en keuzes. Je bent in staat om verbetermogelijkheden in onze dienstverlening en informatiehuishouding te activeren en zoekt daarbij verbinding met collega’s van de eigen én andere afdelingen.
Vestide kent piekmomenten in met name de zomer bij de voorbereiding en instroom van het nieuwe studiejaar en in januari (winterpiek) bij aanvang van het nieuwe semester.
Deze pieken vragen om maximale capaciteit en flexibiliteit van jou, ook in vakantieplanning. Daarnaast zijn er andere activiteiten (met bewoners) die verschoven werktijden kunnen vragen van je. Het werken bij Vestide is altijd dynamisch en vraagt veel schakelen tussen werkzaamheden, gepland en ongepland.
 

Wat vragen wij van jou?

Voor deze functie zoeken wij een proactieve, enthousiaste, flexibele kandidaat op tenminste MBO 4-niveau.
Je hebt in ieder geval veel herkenning en aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep van Vestide, ook met de internationals door bijvoorbeeld reiservaring of  je hebt (tijdelijk) gewoond in het buitenland.
Je kan je goed inleven in vraagstukken en belevingswereld van Nederlandse én internationale studenten en promovendi, maar ook in de buurt en buurtbewoners rondom onze studentencomplexen.
 
Klantsturing zit in je DNA wat betekent dat je bij te nemen beslissingen de behoefte en de mening van de individuele en het collectief aan klanten steeds nadrukkelijk meeneemt in je afwegingen,. Je bent servicegericht en kunt klantwensen vertalen naar concrete initiatieven en acties.
Je communiceert makkelijk en begrijpelijk met studenten in Nederlands en Engels en kan óók een lastige boodschap op klantgerichte en respectvolle wijze overbrengen. Je bent in staat om cultuurverschillen in je manier van communiceren tot uiting te laten komen.
 
Daarnaast ben je een enthousiaste teamworker, die collega’s tijdig en structureel informeert, collega’s aanspreekt op ieders verantwoordelijkheden en niet vies is om collega’s te ondersteunen als dat nodig is om het werk gedaan te krijgen.
Je organiseert je werkzaamheden goed en stelt prioriteiten, komt afspraken na en je werkt zeer accuraat en nauwkeurig.

Woonbedrijf kent organisatie breed drie generieke kerncompetenties
Klantgestuurd - Resultaatgerichtheid - Samen-werken
 
Functiespecifieke competenties
Communiceren - Oog voor detail - Organiseren & prioriteiten stellen
 

Wat bieden wij?

  • Salaris: Cats schaal G;
  • Fulltime dienstverband van 36 uur per week;
  • Balans in werk en privé;
  • Een leven lang leren wordt gestimuleerd;
  • Kies het gebruik van een laptop en smartphone die bij jou past;
  • Wanneer je op pad gaat voor het werk, maak je gebruik van een e-fiets, e-auto of OV-pas.

Ben jij deze Klantbeheerder bij Vestide?

Enthousiast? Dat horen wij graag! Solliciteren? Dat kan eenvoudig via de solliciteer-button. Stuur je motivatie met CV aan Ellen Timmermans, HRM adviseur.
Een digitale persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 
Wil je meer weten over de functie en heb je nog extra achtergrondinformatie nodig, neem dan contact op met Peter Soethoudt, te bereiken via 06 – 27 17 81 69.
 

 

Solliciteer nu

Ellen

HRM Adviseur