Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Bekijk mijn werk bij Medewerkers vertellen

Welkom bij Werken bij Woonbedrijf

Wij zijn…

Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. Die inspireert ons om te bouwen aan buurten waar het prettig leven is. Met ruim 70.000 klanten in de regio Eindhoven, hebben we aan inspiratie geen gebrek. Elke dag zetten bijna 450 collega’s zich in voor het buurtgeluk van onze klanten. En iedere collega telt. Je bent van harte welkom bij Woonbedrijf.

Meer dan een baan

Bij Woonbedrijf lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de huisvesting in Eindhoven en omgeving. Aan de leefbaarheid in onze buurten en aan het thuis van onze klanten. In sommige functies heb je dan ook veel contact met huurders, bewonersgroepen, gemeenten en natuurlijk je collega’s. Want het draait bij ons om samenwerken, respect en heldere communicatie met anderen. Daar staat van onze kant natuurlijk ook wat tegenover. Meer over waardering, beloning en onze organisatiecultuur lees je hieronder.

Cultuur

De kernwaarden van onze organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid, verbindend, respect en resultaat. Ze staan centraal in de manier waarop we omgaan met klanten en met elkaar.

Onze Manier van Werken

“Het Nieuwe Werken” is bij ons al niet nieuw meer. Je krijgt bij Woonbedrijf de ruimte om zelf te beslissen waar, wanneer, met wie en hoe je wilt werken om de afgesproken doelstelling te behalen. Dit betekent sturen op resultaat en werken in een werkomgeving met flexibele werkplekken.

Multimediaregeling

In veel gevallen horen mobile devices als smartphones en laptop standaard bij je werk. Die ontbreken dan ook niet. Het is daarnaast mogelijk om met fiscaal voordeel een andere telefoon aan te schaffen. Wanneer je in dienst komt, vind je een uitgebreide regeling terug op ons intranet.

Beloning

Wij zijn aangesloten bij de CAO Woondiensten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om bepaalde arbeidsvoorwaarden tegen elkaar in te ruilen (cafetariasysteem) en ontvang je jaarlijks een extra uitkering van 1% van je salaris.

Opleidings- en trainingsmogelijkheden

Woonbedrijf hecht veel belang aan het ‘leven lang leren’ van medewerkers. Samen vormen onze medewerkers namelijk de kracht van onze organisatie, waardoor gestelde doelen gerealiseerd kunnen worden. Ieders individuele lerend vermogen vormt een schakel in het lerend vermogen van Woonbedrijf. Dit draagt bij aan de flexibiliteit en kwaliteit van dienstverlening.

Leren gebeurt in principe iedere dag. Door te leren houden onze medewerkers kennis, vaardigheden en attitude op peil en tonen zij verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid in hun functie, en investeren zij in de ontwikkeling naar een eventuele volgende stap in hun loopbaan.

Gerelateerd aan de koers van Woonbedrijf en afgestemd op individuele ambities, worden er talloze mogelijkheden aangeboden om te leren en te ontwikkelen.

Collectieve verzekeringen

Via Woonbedrijf kun je met een collectiviteitskorting je zorgverzekering of overige verzekeringen afsluiten. Wij werken hiervoor samen met IAK verzekeringen.

Mensenwerk

In je werk hoop je uitdagingen te vinden. Perspectieven te krijgen en te groeien. Woonbedrijf geeft je daarvoor de ruimte. Dat vertaalt zich in onze kernwaarden eigen verantwoordelijkheid, verbindend, respect en resultaat. Wat we niet willen vergeten, is dat je behalve werknemer en collega ook mens bent. Interesse in anderen en persoonlijke betrokkenheid moeten in je zitten. Want Woonbedrijf-werk is mensenwerk.

Medewerkers vertellen

Naam: Eva
Beroep: Klantbeheerder district Vestide

Naam: Laura
Beroep: Districtsmanager Gestel

Naam: Linda
Beroep: Projectleider Vastgoed

Naam: Eric
Beroep: Senior medewerker Administratie

Naam: Stijn
Beroep: Gebiedsbeheerder

Naam: Emin
Beroep: Allround vakman

Naam: Guliano
Beroep: Medewerker klantenservice

Naam: Rob
Beroep: Coördinator I&A

Naam: Jorg
Beroep: Vastgoedontwikkelaar

Naam: Marij
Beroep: Planner/werkvoorbereider